FADHILAH SHALAT MALAM RABU

1) Fathimah.RA.meriwayatkan dari Nabi.SAW.bahwasanya beliau bersabda :

Barangsiapa yg mengerjakan shalat dua raka’at di malam rabu,di mana pada raka’at pertama ia membaca AL FATIHAH dan surat AL FALAQ sebanyak 10 x,dan pada raka’at kedua ia membaca AL FATIHAH dan surat AN NAAS 10 x,lalu mengucapkan salam dan membaca ISTIGHFAR 10 x,lalu membaca SHALAWAT 10 x,maka turunlah tujuh puluh ribu malaikat dari tiap-tiap langit dengan mencatat pahala orang tersebut sampai hari kiamat.

2) Dan tersebut di dalam hadits yg lain :

Mengerjakan shalat 16 raka’at di malam rabu,di mana pada raka’at pertama ia membaca apa yg di kehendaki oleh ALLAH.SWT.kepadanya,setelah membaca AL FATIHAH dan pada akhir dua raka’at ia membaca AYAT KURSI sebanyak 30 x dan pada dua raka’at pertama ia membaca surat AL IKHLAS sebanya 30 x,maka ia nanti bisa memberi syafa’at terhadap sepuluh orang dari keluarganya yg mestinya mereka semua masuk ke dalam neraka.

3) Fathimah.RA.meriwayatkan bahwasanya ia berkata,Rasulullah.SAW.bersabda :

Barangsiapa yg mengerjakan shalat 6 raka’at di malam rabu,di mana setelah membaca AL FATIHAH tiap raka’at ia membaca QULILLAHUMMA MALIKAL MULKI…..dan seterusnya dan setelah selesai dari shalat ia membaca “JAZALLOHU MUHAMMADAN ‘ANNA MA HUWA AHLUH” maka ALLAH.SWT.mengampuni dosanya selama 70 tahun dan mencatatnya bebas dari neraka.

1) Di riwayatkan dari Umar.RA.dari Nabi.SAW.bahwasanya beliau bersabda :

Barangsiapa yg mengerjakan shalat dua raka’at di malam selasa,di mana pada tiap raka’at ia membaca AL FATIHAH 1 x,INNA ANZALNAHU (AL QODAR) 1 x,dan AL IKHLAS 7 x,maka ALLAH.SWT.membebaskannya dari api neraka pada hari kiamat kelak,nanti shalat itu menjadi penuntun dan petunjuk menuju sorga.

2) Dari Nabi.SAW.bersabda :

Barangsiapa pada malam selasa shalat 12 raka’at,lalu pada setiap raka’at membaca AL FATIHAH 1 x dan surat AN NASHR 15 x,maka ALLAH membangunkan sebuah rumah untuknya di dalam sorga yg mana luas dan panjangnya seluas 7 kali dunia.

1) Al A’masy meriwayatkan dari Anas.RA.berkata,Rasulullah.SAW.bersabda :

Barangsiapa yg mengerjakan shalat empat raka’at di malam senin,di mana pada raka’at pertama ia membaca AL FATIHAH dan surat AL IKHLAS 10 x,raka’at kedua ia membaca AL FATIHAH dan surat AL IKHLAS 20 x,raka’at ketiga ia membaca AL FATIHAH dan surat AL IKHLAS 30 x,dan raka’at ke empat ia membaca AL FATIHAH dan AL IKHLAS 40 x,kemudian setelah itu mengucapkan salam,lalu membaca surat AL IKHLAS 75 x dan memohon ampunan untuk dirinya dan kedua orang tuanya sebanyak 75 x,kemudian ia memohon kepada ALLAH.SWT.atas hajatnya,maka layaknya bagi ALLAH.SWT.memberikan kepada orang yg meminta akan permintaannya.

2) Dari Abu Umamah.RA.mengatakan,Rasulullah.SAW.bersabda :

Barangsiapa pada malam senin shalat 2 raka’at.setiap raka’at membaca AL FATIHAH 1 x,surat AL IKHLAS 15 x,surat AL FALAQ 15 x,surat AN NAAS 15 x,dan setelah salam membaca AYAT KURSI 15 x,memohon ampunan kepada ALLAH sebanyak 15 x,maka ALLAH menjadikan namanya sebagai penghuni sorga.jika dirinya termasuk penghuni neraka,ALLAH mengampuni dosanya yg tersembunyi maupun yg tampak dan mencatat setiap huruf yg di bacanya sebagai haji dan umroh dan jika meninggal dunia antara senin tersebut hingga senin berikutnya akan di anggap mati syahid.

Anas bin Malik.RA.telah meriwayatkan tentang shalat malam ahad,bahwasanya Nabi.SAW.bersabda :

Barangsiapa yg mengerjakan shalat 20 raka’at di malam ahad.di mana pada tiap raka’at ia membaca AL FATIHAH dan surat AL IKHLAS 50 x,AL FALAQ 1 x,AN NAAS 1 x,membaca ISTIGHFAR kepada ALLAH.SWT.100 x,memohon ampunan untuk dirinya dan orang tuanya 100 x,bershalawat nabi 100 x,membaca LA HAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAHIL ‘ALIYYIL ‘AZHIM dan mencari perlindungan kepada ALLAH.SWT.kemudian membaca :
“ASYHADU ALLA ILAHA ILLALLOH WA ASYHADU ANNA ADAM SHOFWATULLOH WA FITHROTUHU WA IBROHIM KHOLILULLOH WA MUSA KALIMULLOH WA ‘ISA RUHULLOH WA MUHAMMAD HABIBULLOH”

Maka ia akan mendapat pahala sebanyak orang yg mendakwakan anak pada ALLAH.SWT.dan orang yg tidak mendakwakan adanya anak kepada ALLAH.SWT.ALLAH ‘AZZA WA JALLA kelak di hari kiamat akan membangkitkan dari kubur bersama-sama dengan para orang yg dapat di percaya dan selayaknya bagi ALLAH.SWT.memasukkan orang itu ke dalam sorga bersama dengan para nabi.

Bila ada seorang anak dalam satu keluarga yg pergi meninggalkan rumah dan tidak di ketahui ada di mana.maka kerjakanlah tata cara di bawah ini :

1) Ambil celana atau baju yg pernah di pakainya.kemudian gantung pada sebuah paku di loteng di atas tempatnya biasa tidur.

2) Bacakan surat YASIN 3 kali,AL FALAQ dan AN NAAS masing-masing 1000 x pada sa’at shalat tahajjud dan mohon petunjuk dari ALLAH.SWT.tentang keberadaan anak itu dan minta di kembalikan ke rumah.

3) Tujuh hari setelah hilang,turunkan pakaian itu dan cium.insya Allah di dalam pejaman mata sa’at mencium itu,akan terlihat gambaran anak itu sedang berada di mana,sehingga bisa di ketahui bagaimana keadaannya.