WIRID KESELAMATAN DAN KESUKSESAN

1.ISTIGHFAR 1000 x
2.SHALAWAT 300 x
3.TAHLIL 600 x
4.MAULAYA SHOLLI WA SALLIM DA-IMAN ABADAN,’ALA HABIBIKA KHOIRIL KHOLQI KULLIHIMI 3 X
5.HUWAL HABIBUL LADZI TURJA SYAFA’ATUHU,LIKULLI HAULIN MINAL AHWALI MUQTAHIMI 100 X ATAU 400 X KALAU SITUASINYA BERTAMBAH GAWAT.

DOA SAYYIDINA ‘ALI BIN ABI THOLIB.R.A.

YA KAF HA YA ‘AIN SHOD YA NUR YA QUDDUS YA HAYYU YA ALLAH YA ROHMAN (3 x)
IGHFIR LIYADZ DZUNUBAL LATI TUHILLUN NIQOM.WAGHFIR LIYADZ DZUNUBAL LATI TUGHOYYIRUN NI’AM.WAGHFIR LIYADZ DZUNUBAL LATI TURITSUN NADAM.WAGHFIR LIYADZ DZUNUBAL LATI TAHBISUL QISOM.WAGHFIR LIYADZ DZUNUBAL LATI TAHTIKAL ‘ISHOM.WAGHFIR LIYADZ DZUNUBAL LATI TUNZILUL BALA’.WAGHFIR LIYADZ DZUNUBAL LATI TU’AJJILUL FANA’.WAGHFIR LIYADZ DZUNUBAL LATI TUDILUL A’DA’.WAGHFIR LIYADZ DZUNUBAL LATI TAQTHO’UR ROJA’.WAGHFIR LIYADZ DZUNUBAL LATI TARUDDUD DU’A’.WAGHFIR LIYADZ DZUNUBAL LATI TUMSIKU GHOITSAS SAMA’.WAGHFIR LIYADZ DZUNUBAL LATI TUZHLIMUL HAWA’.WAGHFIR LIYADZ DZUNUBAL LATI TAKSYIFUL GHITHO’.

Doa ini adalah munajat untuk mengatasi kesulitan.ketika kita sedang di buat pusing oleh suatu masalah.

DOA IMAM ABU AL HASAN ASY-SYADZILI

YA MAN LAHUL AMRU KULLUHU AS-ALUKAL KHOIRO KULLAHU WA A’UDZUBIKA MINASY-SYARRI KULLIHI.FAINNAKA ANTALLAHUL LADZI LA ILAHA ILLA ANTAL GHONIYYUL GHOFURUR ROHIM.AS-ALUKA BIL HADI MUHAMMADIN SHOLLALLAHU ‘ALAIHI WA SALLAMA ILA SHIROTIM MUSTAQIM.SHIROTILLAHIL LADZI LAHU MA FISSAMAWATI WAMA FIL ARDHI ALA ILALLAHI TASHIRUL UMUR.AS-ALUKA MAGHFIROTAN TASYROHU BIHA SHODRI,WA TARFA’U BIHA DZIKRI,WA TUYASSIRU BIHA AMRI,WA TUNAZZIHU BIHA FIKRI,WA TUQODDISU BIHA SIRRI,WA TAKSYIFU BIHA DHURI,WA TARFA’U BIHA QODRI.INNAKA ‘ALA KULLI SYAY-IN QODIR.

Beliau berkata,jika engkau ingin mengatasi seluruh keburukan dan menjumpai seluruh kebaikan.maka ucapkanlah doa tersebut.

RENCANA SHILATURROHIM DAN PEMBENTUKAN PENGURUS KWA WILAYAH BOGOR DAN SEKITARNYA

Majelis ilmu wal hikmah “hilyatul auliya” bekerja sama dengan blog KWA.bermaksud untuk mengadakan acara shilaturrahim sekaligus pembentukan pengurus KWA wilayah bogor dan sekitarnya.selanjutnya,untuk pendataan dan koordinasi.di harapkan bagi anda yg berdomisili di sekitar bogor.harap mengisi data-data di bawah ini :
nama :
alamat :
no tlpn :

demikian,atas perhatian dan partisipasinya kami haturkan terima kasih.

HIZIB SAIFIL AMIN

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM.LA ILAHA ILLALLAHU HAWALAINA HISHORUN MUHAMMADUR ROSULULLAHI QUFLAN WA MISMARO.(LA ILAHA ILLALLAH 2 x) QOULAN WA FI’LAN INNA BATHSYA ROBBIKA LASYADID.WALLAHU MIW WARO-IHIM MUHITHUM BAL HUWA QUR-ANUM MAJIDUN FI LAUHIM MAHFUZH.SHUMMUM BUKMUN ‘UMYUN FAHUM LA YARJI’UN,LA YA’QILUN,LA YATAKAL LAMUN,LA YUBSHIRUN.WA SHOLLALLAHU ‘ALA SAYYIDINA MUHAMMADIW WA ‘ALA ALIHI WA ASH-HABIHI AJMA’IN.BIROHMATIKA YA ARHAMAR ROHIMIN.WALHAMDU LILLAHI ROBBIL ‘ALAMIN.

Khasiatnya : untuk menjaga keselamatan dari segala penganiayaan musuh,jin,manusia,air,api dan lain-lain zhohir bathin.

Caranya : di baca tiap ba’da wiridan sholat 1 x.kalau pakai riyadhoh 41 hari,di baca 40 x tiap ba’da isya sambil puasa sunnat.

WIRIDAN SUPAYA BAGUS TULISAN

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM.ALLAHUMMAKTUBNA LIKULLI WAHIDIM MINHA BI BARKATI ABI BAKRIN WA ‘UMARO WA ‘UTSMANA WA ‘ALIYYIN YADKHULU FI YADIL YUMNA BIROHMATIKA YA ARHAMAR ROHIMIN.

Di baca 3 x di mana mau nulis.terus tiupkan ke ujung jari yang kanan.insya allah bagus tulisannya.kalau mau puasa 40 hari,syarat selama puasa jangan memegang qubul dan dubur.

DOA AL HASAN AL BASHRI

YA HABISA YADI IBROHIMA ‘AN DZABHIBNIHI,YA MUQOYYIDHOR ROKBI LI YUSUFA FIL BALADIL FAQRI WA GHOYABATIL HUBBI WA JA’ILAHU BA’DAL ‘UBUDIYYATI NABIYYAM MALIKA,YA MAN SAMI’AL HAMSA MIN DZIN NUNI FI ZHULUMATIN TSALATSIN,ZHULMATI QO’RIL BAHRI WA ZHULMATIL LAILI WA ZHULMATI BATHNIL HUTI,WA YA RODDA HUZNA YA’QUBA,WA YA ROHIMA ‘ABROTI DAWUDA,WA YA KASYIFA DHURRI AYYUBA,YA MUJIBA DA’WATIL MUDHTHORRINA,YA KASYIFA GHOMMIL MAGHMUMINA,SHOLLI ‘ALA MUHAMMADIW WA ‘ALA ALI MUHAMMADIN WA AS-ALUKA AN TAF’ALA BI…….(SEBUTKAN PERMINTAANNYA)

Al hasan al bashri berkata : doa ini adalah doa pelapang dan pengusir kesusahan.

Previous Older Entries Next Newer Entries

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 111 pengikut lainnya.