AMALAN JALBUR RIZQI

Posted: 20/03/2011 in Uncategorized

- HASBUNALLAH WA NI’MAL WAKIL (4500 x)

- ALLAHUMMA YA KAFI IKFINI NAWA-IBAD DUN-YA WA MASHO-IBAD DAHRI WA DZULLAL FAQRI.ALLAHUMMA YA GHONIYYU AGHNINI BI GHINAKA ‘AMMAN SIWAKA WA BIJUDIKA WA BIFADHLIKA ‘AN KHOLQIKA FAINNAKA QULTA WA QOULUKAL HAQQUL MUBIN.”UD’UNI ASTAJIB LAKUM” DA’AUNAKA KAMA AMARTANA FASTAJIB MINNA KAMA WA’ADTANA.ALLAHUMMA YA MUGHNI AS-ALUKA GHINAKAD DAHRI ILAL ABAD.ALLAHUMMA YA FATTAHU IFTAHLI BABA ROHMATIKA WA ASBIL ‘ALAYYA SITRO ‘INAYATIKA WA SAKH-KHIRLI KHODAMA HADZIHIL ASMA-I BI SYAI-IN ASTA’INU BIHI ‘ALA MA’AYISYI WA AMRI DINI WA DUN-YAYA WA AKHIROTI WA ‘AQIBATI AMRI WA SAKH-KHIRHU LI KAMA SAKH-KHORTAR RIHA WAL INSA WAL JINNA WAL WAKHSYA WATH-THOIRO LINABIYYIKA SULAIMANABNI DAWUDA ‘ALAIHIMAS SALAM.WABI AHYA SYAROHAYA ADUNAYA ASHBAWUTA ALI SYADAYA.YA MAN AMRUHU BAINAL KAFI WAN NUN.INNAMA AMRUHU IDZA ARODA SYAI-AN AY YAQULA LAHU KUN FAYAKUN.FASUBHANAL LADZI BI YADIHI MALAKUTU KULLI SYAI-IW WA ILAIHI TURJA’UN (313 x)

Amalan ini di kerjakan pada tengah malam atau waktu dhuha.
Sangat baik di amalkan oleh orang yg tidak pernah untung dalam berdagang,selalu gagal usahanya,sulit rizqi dan tidak pernah tercukupi segala kebutuhan hidupnya.meskipun telah bekerja keras banting tulang.apalagi bagi para ustadz,kyai atau ulama yg selalu berjuang mengorbankan waktunya untuk dakwah menyebarkan agama Allah,sehingga tidak sempat untuk mencari nafkah.semoga dengan mengamalkannya akan memperoleh kemudahan dan keberkahan hidup di dunia,sebagai bekal ibadah mendekatkan diri pada Allah.swt.semoga bermanfa’at…

JALBUR RIZQI

Posted: 19/03/2011 in Uncategorized

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM.ALLAHUMMA SHOLLI ‘ALA MAN MINHUN SYAQQOTIL ASROR.WANFALAQOTIL ANWAR.WA FIHIRTAQOTIL HAQO-IQ.WA TANAZZALAT ‘ULUMU ADAMA FA-A’JAZAL KHOLA-IQ.WALAHU TADHO-ALATIL FUHUMU FALAM YUDRIKHU MINNA SABIQ.WALA LA LAHIQUN FARIYADHUL MALAKUTI BINAHRI JAMALIHI MUNIQOTUN WA HIYADHUL JABARUTI BI FAYDHI ANWARIHI MUTADAFFIQOTUN WALA SYAY-A ILLA WAHUWA BIHI MANUTHUN IDZ LAW LALWASITHOTU LADZAHABA KAMA QILAL MAWSUTHU.SHOLATAN TALIQU BIKA MINKA ILAYHI KAMA HUWA AHLUH.ALLAHUMMA INNAHU SIRRUKAL JAMI’UD-DALLU ‘ALAIKA WA HIJABUKAL A’ZHOMUL QO-IMU LAKA BAYNA YADAYKA.ALLAHUMMA ALHIQNI BI NASABIHI WA HAQQIQNI BI HASABIHI WA ‘ARRIFNI IYYAHU MA’RIFATA ASLAMU BIHA MIN MAWARIDIL JAHLI WA AKRO’U BIHA MIN MAWARIDDIL FADHLI.WAHMILNI ‘ALA SABILIHI ILA HADHROTIKA HAMLAN MAHFUFAN BI NUSHRONIKA.WAQDZIF BI ‘ALAL BATHILI FADMAFAHU WA ZUJJA BI FI BIHARIL AHADIYYATI WANSYULNI MIN AWHALIT TAWHIDI WA AGHRIQNI FI ‘AYNI BAHRIL WAHDATI HATTA LA ARO WALA ASMA’A WALA UHISSA ILLA BIHA.WAJ’ALILLAHUMMAL HIJABAL A’ZHOMA HAYATAN RUHI WA RUHAHU SIRRO HAQIQOTI WA HAQIQOTAHU JAMI’A ‘AWALIMI BI TAHQIQIL HAQQIL AWWALI YA AWWALU YA AKHIRU YA ZHOHIRU YA BATHINUSMA’ NIDA-I BIMA SAMI’TA BIHI NIDA-A ‘ABDIKA ZAKARIYYA ‘ALAIHISSALAM.WANSHURNI BIKA LAKA WA AYYIDNI BIKA LAKA WAJMA’ BAYNI WA BAYNAKA WAHUL BAYNI WA BAYNA GHOYRIKA.ALLAH ALLAH ALLAH INNALLADZI FARODHO ‘ALAIKAL QUR-AANA LAROODDUKA ILA MA’AD.ROBBANA ATINA FID DUN-YA HASANATAW WAFIL AKHIROTI HASANATAW WAQINA ‘ADZABAN NAAR.ROBBANA AATINA MIL LADUNKA ROHMATAW WAHAYYI’ LANA MIN AMRINA ROSYADA.AJ’ALLI MIN AMRI FAROJAN WA MAKHROJAN.INNALLAHA WA MALAIKATAHU YUSHOLLUNA ‘ALANNABIYY.YA AYYUHALLADZINA AMANU SHOLLU ‘ALAIHI WA SALLIMU TASLIMA.SHOLAWATULLAHI WA SALAMUHU WA TAHIYYATUHU WA ROHMATUHU WA BAROKATUHU ‘ALA SAYYIDINA MUHAMMADIN ‘ABDIKA WA NABIYYIKA WA ROSULIKAN NABIYYIL UMMIYYI WA ‘ALA ALIHI WA SHOHBIHI WA SALLAM.’ADADASY SYAF’I WAL WATRI WA ‘ADADA KALIMATILLAHIT TAMMATIL MUBAROKAT.SUBHANA ROBBIKA ROBBIL ‘IZZATI ‘AMMA YASHIFUN WA SALAMUN ‘ALAL MURSALIN WAL HAMDULILLAHI ROBBIL ‘ALAMIN.

Asror atau rahasia shalawat ini sangat ampuh dan luar biasa.memiliki banyak faidah yg harus anda buktikan sendiri.maka dari itu,kunci pembukanya terletak pada keistiqomahan anda dalam mengamalkannya.damamkan setiap hari semampu dan seikhlas anda.niatkan karena ALLAH.SWT.dan dengan tujuan bershalawat pada RASULULLAH.SAW.dengan di iringi rasa mahabbah pada beliau serta mengagungkannya.senantiasalah menjalankan semua kewajiban dan menghindarkan diri juga menjaga hati dari berbagai dosa dan kejelekan.dan jangan hanya terfokus serta tertuju pada berbagai khasiat yg anda inginkan.karena keberkahannya akan tercurah pada anda dengan sendirinya.insya allah…

ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALA SAYYIDINA MUHAMMAD NUURIKAS SAARI WA MADADIKAL JAARI WAJMA’NII BIHI FI KULLI ATHWAARI WA ‘ALA ALIHI WA SHOHBIHI YANNUUR.

Artinya :
“Ya Allah,limpahkanlah shalawat dan salam kepada junjungan nabi besar Muhammad,sang cahaya-Mu yang selalu bersinar dan pemberian-Mu yang tak pernah putus dan kumpulkanlah aku dengan Rasulullah di setiap zaman serta shalawat untuk keluarganya dan sahabatnya,wahai sang cahaya.”

Shalawat tersebut di baca 10 x tiap selesai shalat fardhu dan ketika malam menjelang tidur.
Adapun faidahnya antara lain :
Untuk ketenangan batin,terang fikiran,cahaya hati dan fadhilah yg teragung adalah selalu mempunyai hubungan ikatan dan hubungan erat dengan Rasulullah.saw.

Untuk menghilangkan kesusahan dan ketakutan akan kejahatan bangsa jin dan manusia,caranya lakukan shalat 4 raka’at pada waktu siang atau malam hari.
- raka’at pertama membaca fatihah dan HASBUNALLAHU WA NI’MAL WAKIL (100 x)
- raka’at kedua membaca fatihah dan LA ILAHA ILLA ANTA SUBHANAKA INNI KUNTU MINAZH-ZHOLIMIN (100 x)
- raka’at ketiga membaca fatihah dan surat al maidah ayat 55,FA’ASALLAHU AY YA’TIYA BIL FATHI AW AMRIM MIN ‘INDIHI FAYUSHBIHU ‘ALA MA ASARRU FI ANFUSIHIM NADIMIN (100 x)
- raka’at ke empat membaca fatihah dan WA UFAWWIDHU AMRI ILALLAHI INNALLAHA BASHIRUM BIL ‘IBAD (100 x)

Kalau sudah menjalankan semua itu dengan baik dan benar,maka walaupun jin dan manusia berkumpul menjadi satu untuk berbuat jahat,insya allah tidak mungkin mampu.